git log, Git versiyon kontrol sisteminde oluşturulmuş commit geçmişini tarihsel olarak sondan başa doğru sırasıyla konsola yazan bir Git komutudur. Tek başına kullanıldığında oldukça sıkıcı bir görünüme sahip olan git log komutunu birkaç parametre ile daha tatlı bir hale getirebiliyoruz.

Varsayılan Git Log

En basit hali ile spring-boot projesinde git log komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü ile karşılaşırız.

Normal Git Log

Tek Satır Git Log

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi uzun uzun açıklamaları okumak istemiyorsak, sadece commit başlıklarını listelemek istiyorsak, --oneline parametresini kullanabiliriz.

git log --oneline komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyı elde ederiz.

Git Log --oneline

Graph Şeklinde

Graph şeklinde çıktı almak için --graph parametresini kullanabiliriz.

git log --graph komutunu çalıştırdığımızda aşağıdaki çıktıyı elde ederiz.

Git Log --graph

Bu şekilde ağaç yapısında hangi commit hangi branch’de oluşturulmuş, hangi branch hangi branch’e birleştirilmiş rahatça görebiliriz.

Eğer commit mesajlarının sadece başlık kısımları görünsün isterseniz bu komutta da --oneline parametresini kullanabilirsiniz.

git log --graph --oneline komutunu kullanarak aşağıdaki görüntüyü elde edebiliriz.

Git Log --graph --oneline

Formatlama

git log komutuna --pretty=format:<string> parametresini geçerek kendi istediğimiz bilgiyi istediğimiz şekilde yazmasını sağlayabiliyoruz.

Bu sayede istersek tek bir satırda veya birden fazla satırda commit’in id’sini, commit’i işaret eden tag ve branch’leri, commit yazarını (author), commitin oluşturulduğu tarihi, commit mesajının başlığını veya tamamını ve daha birçok alanını çıktı alabiliriz.

Formatı girerken tırnak içerisinde belli başlı bazı parametreleri kullanabiliyoruz.

Aşağıdaki örneğin üzerinden inceleyelim:

git log --pretty=format:"%h -%d %s (%ar) <%an>"

Bu komuttaki formatın içerisinde bulunan parametreler:

 • %h : Commit ID’sinin 10 karakter uzunluğundaki kısa hali
 • %d : Commit’e işaret eden branch veya tag’lerin parantez içerisinde virgülle ayrılmış listesi
 • %s : Commit mesajının başlık satırı (subject)
 • %ar : Commit tarihinin şimdiki zamana göre göreceli formatı. Örneğin “3 gün önce”, “5 dakika önce”, vb.
 • %an : Commit’i oluşturan kişinin (author) ismi

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Git Log pretty format

Daha fazla parametreye hakim olmak isteyenlerin Git Log dökümantasyonunun PRETTY FORMATS başlığını incelemelerini tavsiye ederim.

Ben “3 gün önce” gibi göreceli tarihleri sevmediğim için %cd format parametresini kullanıyorum. Bu parametre ek olarak --date=format:<string> parametresini kullanabilmeme olanak tanıyor. Böylece istediğim formatta tarih çıktısı da alabiliyorum.

Aşağıdaki komut tarih formatını istediğimiz gibi ayarlayabilmemizi sağlıyor. Yukarıdaki komuttan tek farkı tarihin 2020-04-25 13:32:43 şeklinde çıkması.

git log --pretty=format:"%h -%d %s (%cd) <%an>" --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'

Renklendirme

--pretty=format:<string> parametresi ile formatladığımız log tek renk olarak çıktı vereceğinden okuması biraz zor olacaktır.

Eğer istersek formatın herhangi bir alanını %C(<color>) ve %C(reset) arasına alarak renklendirebiliriz.

Bazı durumlarda renklendirme git ayarlarında devre dışı bırakılmış olabiliyor. Bu sebeple komuta --color parametresini de ekleyelim.

Yukarıdaki son örnekte verdiğim komutta commit id kırmızı, branch ve tag isimleri sarı, tarih yeşil, author koyu mavi olsun istiyorsak aşağıdaki gibi parametrelerin etrafını renklerle sarabiliriz.

git log \
 --color \
 --pretty=format:"%C(red)%h%C(reset) -%C(yellow)%d%C(reset) %s %C(green)(%cd)%C(reset) %C(bold blue)<%an>%C(reset)" \
 --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Git Log pretty format renkli

Renkli, Formatlı, Graph Olarak

Yukarıdaki renklendirme başlığında verdiğim örnek komutun sonuna bir de --graph parametresini eklersek eğer, hem istediğimiz formatta ve renklendirme ile hem de graph halinde versiyon geçmişimizi görüntülemiş oluruz.

Son iyileştirmeyi de yaptığımız durumda komutumuz şu hale gelir:

git log \
 --color \
 --pretty=format:"%C(red)%h%C(reset) -%C(yellow)%d%C(reset) %s %C(green)(%cd)%C(reset) %C(bold blue)<%an>%C(reset)" \
 --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S' \
 --graph

Bu komutu çalıştırdığımızda çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:

Git Log pretty format renkli graph

Alias Tanımlama

Yukarıda başlıktan başlığa eklemeler yapıp uzattığımız bu komutu her seferinde tekrar elle yazmayacağız veya kopyala yapıştır yapmayacağız.

Bu komutu git’in alias özelliğini kullanarak bir kısayola atayacağız.

Terminalde git lg yazdığımızda yukarıdaki uzun komutun çalışmasını sağlayacağız.

Aşağıdaki komutu çalıştırdığınız anda git’in global konfigürasyonunda lg isminde bir alias tanımlanmış oldu. Böylece git lg yazdığımız zaman artık o meşhur uzun komutumuz çalışacak.

git config --global \
 alias.lg "log --color --graph --pretty=format:'%C(red)%h%C(reset) -%C(yellow)%d%C(reset) %s %C(green)(%cd)%C(reset) %C(bold blue)<%an>%C(reset)' --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'"

Kapanış

Bu komutu ilk olarak epey vakit önce A better git log isimli yazıda görmüştüm. Birkaç yıldır bu yazıda gösterilen alias’ı ben de kullanıyorum ve bağımlılık oldu artık. Ekibimde işe başlayan her yeni genç yazılımcı arkadaşıma mutlaka bu alias’ı tanımlattırıyorum.

Sizin kendi geliştirici ortamlarınızda kullandığınız benzer formatlar varsa bu yazının altında yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar