Yazılım geliştirirken sık sık onlarca parametre alan metodlar geliştirmek zorunda kalmışsınızdır. Eğer temiz kod yazma konusunda özen sahibiyseniz bu tarz metodlar yazmak sizi oldukça rahatsız etmiş ve zamanla çeşitli alternatif çözüm yolları edinmişsinizdir.

Bu yazıda bu soruna “Builder Pattern” kullanarak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bu yazıyı yazarken Uzi Landsmann‘ın blogunda yazdığı “Builder pattern with a twist” yazısından esinlendim. İngilizce ile aranız iyiyse o yazıyı da okumanızı tavsiye ederim.

Diyelim ki ücretli servisleriniz olan bir sistemde müşterilere aylık/haftalık abonelikler yaratıyorsunuz ve bu abonelikleri aşağıdaki Subscription sınıfı ile temsil ediyorsunuz.

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import java.util.Date;

public class Subscription {
 private Long id;
 private Long serviceId;
 private Long customerId;
 private Date createDate;
 private Date startDate;
 private Date endDate;
 private Date lastRenewalDate;
 private Date nextRenewalDate;
 private Integer renewalCount;
 private SubscriptionStatus status;

 /* Getters and Setters */

 public enum SubscriptionStatus {
  ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED;
 }
}

Abonelikleri yarattınız, sistem tıkır tıkır işliyor. Derken pazarlama ekibinden bir arkadaş geldi ve her zamanki gibi “benim rapor almam lazım” diyerek aşağıdaki tasarıma uygun bir sayfa yapmanızı, abonelikleri belirtilen kriterlere uygun olarak listelemenizi ve sayfa başına 20 abonelik göstermenizi istedi.

Builder Pattern

Pazarlama ekipleri genellikle bundan daha fazlasını isterler ama biz de bununla idare edin deriz. Hatta şu alana göre rapor almak istiyorum bu alana göre rapor almak istiyorum diye tüm alanları ekrana koydururlar ve herşeyi ekranda görünce de bu çok karışık biz bunu anlamıyoruz derler. :)

Bu sayfayı beslemek için, bu ekrandaki tüm parametreleri alan bir metoda ihtiyacımız var. Parametreler iki üç tane olsaydı aşağıdaki gibi hepsini bir metoda doldurabilirdik.

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import java.util.Date;
import java.util.Set;

import com.asosyalbebe.blog.builderpattern.Subscription.SubscriptionStatus;

public interface SubscriptionService {
 SearchResult<Subscription> searchSubscriptions(
   Long id, Long serviceId, Long customerId, Date createDateAfter, Date createDateBefore,
   Date endDateBefore, Date lastRenewalDateAfter, Date lastRenewalDateBefore, Date nextRenewalDateAfter,
   Date nextRenewalDateBefore, Integer renewedMoreThan, Set<SubscriptionStatus> status, 
   int offset, int limit);
}

Ama malesef burada tamı tamına 14 tane parametre var. Bu methodu çağırana da yazık, ileride metodu refactor edip yeni parametre ekleyecek olana da yazık. Özellikle metoda ileride yeni bir parametre ekleneceğinde, birisinin bu metodu çağıran tüm sınıfları dolaşıp her yere o parametreyi de eklemesi gerekecek ve ofiste ortalık kan gölüne dönecek.

Bu gibi durumlarda çözüm olarak genellikle böyle metodlara tüm bu alanları kapsayan bir nesnenin parametre olarak geçilmesi yöntemi kullanılıyor. Yani önce aşağıdaki gibi bir sınıf tanımlanıyor:

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import java.util.Date;
import java.util.Set;

import com.asosyalbebe.blog.builderpattern.Subscription.SubscriptionStatus;

public class SubscriptionSearchQuery {
  private Long id;
  private Long serviceId;
  private Long customerId;
  private Date createDateAfter;
  private Date createDateBefore;
  private Date endDateBefore;
  private Date lastRenewalDateAfter;
  private Date lastRenewalDateBefore;
  private Date nextRenewalDateAfter;
  private Date nextRenewalDateBefore;
  private Integer renewedMoreThan;
  private Set<SubscriptionStatus> status;
  private int offset;
  private int limit;

  /* Getters and Setters */
}

Daha sonra sorguyu yapacak olan metoda parametre olarak bu sınıfın bir nesnesi geçiliyor:

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

public interface SubscriptionService {
  SearchResult<Subscription> searchSubscriptions(SubscriptionSearchQuery query);
}

Gördüğünüz gibi metodun imzası nasıl da rahatladı, nasıl da küçüldü. Sıradaki problem, SubscriptionSearchQuery sınıfından bir nesne nasıl yaratılacak ve üzerindeki bu 14 alan nasıl doldurulacak? Aşağıda (bana göre) kötüden iyiye bu tarz durumlarda uygulanan çeşitli yöntemleri sıralamış bulundum.

1. Tüm Parametreleri constructor ile Almak

Bildiğim en kötü yöntem bu. 14 parametreli bir constructor yazmanın, listeleme yapan metodun 14 parametreye sahip olmasından hiçbir farkı yok. Aşağıda gözünüzü tırmalaması için örneğini de utanmadan gösteriyorum.

SubscriptionSearchQuery query = new SubscriptionSearchQuery(123312L, 3178236L, 572734L,
  createDateAfter, createDateBefore, endDateBefore, lastRenewalDateAfter,
  lastRenewalDateBefore, nextRenewalDateAfter, nextRenewalDateBefore, 12,
  Sets.newHashSet(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED), 0, 20);

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService
  .searchSubscriptions(query);

Yazarken parmaklarım ağladı vallahi.

2. Tüm Parametreleri Setter ile Doldurmak

Yukarıdakine göre nispeten daha çok kullanılan bir yöntem. Nesne türetilirken constructor hiç parametre almaz. Nesne türetildikten sonra tüm alanlar setter metodlar kullanılarak doldurulur. Bu yöntemin kötü tarafı basit bir nesneyi oluşturup doldurmak için 15 satır kod yazıyor olmak bence. Yazılım geliştirme esnasında böyle bir kod bloğu ile karşılaştığımda genellikle durup bu durumu nasıl düzeltebileceğimi düşünürüm. Düzeltmek çok efor gerektiriyorsa, kodu ilk yazanın arkasından okkalı bir küfür edip geçerim.

SubscriptionSearchQuery query = new SubscriptionSearchQuery();
query.setId(123312L);
query.setCustomerId(3178236L);
query.setServiceId(572734L);
query.setCreateDateAfter(new Date());
query.setCreateDateBefore(new Date());
query.setEndDateBefore(new Date());
query.setLastRenewalDateAfter(new Date());
query.setLastRenewalDateBefore(new Date());
query.setNextRenewalDateAfter(new Date());
query.setNextRenewalDateBefore(new Date());
query.setRenewedMoreThan(12);
query.setStatus(Sets.newHashSet(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED));
query.setOffset(0);
query.setLimit(20);

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService
  .searchSubscriptions(query);

3. Zorunlu Parametreleri constructor ile Almak ve Gerisini Setter ile Doldurmak

Diyelim ki kullandığımız veritabanının limitasyonları nedeniyle aboneliklerin oluşturma tarihini sorgularda mutlaka kullanmamız gerekiyor. Bu durumda sayfa tasarımında da bu alanları zorunlu yaptık, sayfayı kullananlar bu alanları doldurmadan abonelik listeleyemiyorlar. Bu alanları SubscriptionSearchQuery sınıfımızda da zorunlu alan yapabiliriz ve bunun için constructor kullanabiliriz. Ayrıca sayfalama için kullandığımız offset ve limit parametrelerini de zorunlu alan varsayıp constructor‘a koyabiliriz. Geri kalan tüm alanları da zorunlu olmadıkları için setter metodlar yardımıyla doldururuz. Aşağıdaki gibi bir kod ortaya çıkar. Ard arda bu kadar çok setter çağrısı görmek, birçok kişinin kodu okurken kodun yaptığı esas işe odaklanmasını zorlaştıracaktır.

SubscriptionSearchQuery query = new SubscriptionSearchQuery(0, 20, createDateBegin, createDateEnd);
query.setId(123312L);
query.setCustomerId(3178236L);
query.setServiceId(572734L);
query.setEndDateBefore(new Date());
query.setLastRenewalDateAfter(new Date());
query.setLastRenewalDateBefore(new Date());
query.setNextRenewalDateAfter(new Date());
query.setNextRenewalDateBefore(new Date());
query.setRenewedMoreThan(12);
query.setStatus(Sets.newHashSet(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED));

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService
  .searchSubscriptions(query);

4. Builder Pattern Kullanarak Nesneyi Oluşturmak

Builder Pattern, builder adında ikinci bir sınıf tanımlayarak esas nesnenin oluşturulma işini bu sınıfa bırakmaktır. Builder sınıfları genellikle Method Chaining kurgusuna uygun tasarlanmaktadır. Yani builder sınıfındaki bir setter method çağırıldığında, bu method üzerinde bulunduğu builder nesnesini döner. Böylelikle setter metodları ard arda dizebiliriz. Böylece hiçbir zaman builder sınıfının türünde bir değişken tutmak zorunda kalmıyoruz.

Konumuzdan bağımsız olarak, kodun güzel görünecek olmasının yanında, builder design pattern kullanmanın önemli avantajlarından bir tanesi de oluşturmaya çalıştığımız objenin oluşturma süreci tamamlanıncaya kadar elimizde olmamasıdır. Yani Builder sınıfının nesnesi ile işimiz bitinceye kadar alanları henüz tamamlanmamış, yarım yamalak bir objeye asla sahip olmuyoruz.

SubscriptionSearchQuery sınıfı için bir builder sınıfı nasıl tanımlanmış, aşağıdaki kodda hep birlikte inceleyelim.

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import com.asosyalbebe.blog.builderpattern.Subscription.SubscriptionStatus;

import java.util.Date;
import java.util.Set;

public class SubscriptionSearchQuery {
  private Long id;
  private Long serviceId;
  private Long customerId;
  private Date createDateAfter;
  private Date createDateBefore;
  private Date endDateBefore;
  private Date lastRenewalDateAfter;
  private Date lastRenewalDateBefore;
  private Date nextRenewalDateAfter;
  private Date nextRenewalDateBefore;
  private Integer renewedMoreThan;
  private Set<SubscriptionStatus> status;
  private int offset;
  private int limit;

  private SubscriptionSearchQuery(Builder builder) {
    this.id = builder.id;
    this.serviceId = builder.serviceId;
    this.customerId = builder.customerId;
    this.createDateAfter = builder.createDateAfter;
    this.createDateBefore = builder.createDateBefore;
    this.endDateBefore = builder.endDateBefore;
    this.lastRenewalDateAfter = builder.lastRenewalDateAfter;
    this.lastRenewalDateBefore = builder.lastRenewalDateBefore;
    this.nextRenewalDateAfter = builder.nextRenewalDateAfter;
    this.nextRenewalDateBefore = builder.nextRenewalDateBefore;
    this.renewedMoreThan = builder.renewedMoreThan;
    this.status = builder.status;
    this.offset = builder.offset;
    this.limit = builder.limit;
  }

  public static Builder builder() {
    return new Builder();
  }

  /* Getters */

  public static class Builder {
    private Long id;
    private Long serviceId;
    private Long customerId;
    private Date createDateAfter;
    private Date createDateBefore;
    private Date endDateBefore;
    private Date lastRenewalDateAfter;
    private Date lastRenewalDateBefore;
    private Date nextRenewalDateAfter;
    private Date nextRenewalDateBefore;
    private Integer renewedMoreThan;
    private Set<SubscriptionStatus> status;
    private int offset;
    private int limit;

    private Builder() {
      // Hide constructor from outside of SubscriptionSearchQuery
    }

    public Builder subscriptionId(Long id) {
      this.id = id;
      return this;
    }

    public Builder serviceId(Long serviceId) {
      this.serviceId = serviceId;
      return this;
    }

    public Builder customerId(Long customerId) {
      this.customerId = customerId;
      return this;
    }

    public Builder createDateAfter(Date createDateAfter) {
      this.createDateAfter = createDateAfter;
      return this;
    }

    public Builder createDateBefore(Date createDateBefore) {
      this.createDateBefore = createDateBefore;
      return this;
    }

    public Builder endDateBefore(Date endDateBefore) {
      this.endDateBefore = endDateBefore;
      return this;
    }

    public Builder lastRenewalDateAfter(Date lastRenewalDateAfter) {
      this.lastRenewalDateAfter = lastRenewalDateAfter;
      return this;
    }

    public Builder lastRenewalDateBefore(Date lastRenewalDateBefore) {
      this.lastRenewalDateBefore = lastRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public Builder nextRenewalDateAfter(Date nextRenewalDateAfter) {
      this.nextRenewalDateAfter = nextRenewalDateAfter;
      return this;
    }

    public Builder nextRenewalDateBefore(Date nextRenewalDateBefore) {
      this.nextRenewalDateBefore = nextRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public Builder renewedMoreThan(Integer renewedMoreThan) {
      this.renewedMoreThan = renewedMoreThan;
      return this;
    }

    public Builder status(Set<SubscriptionStatus> status) {
      this.status = status;
      return this;
    }

    public Builder offset(int offset) {
      this.offset = offset;
      return this;
    }

    public Builder limit(int limit) {
      this.limit = limit;
      return this;
    }

    public SubscriptionSearchQuery build() {
      return new SubscriptionSearchQuery(this);
    }
  }
}

Öncelikle SubscriptionSearchQuery sınıfının içerisinde static bir Builder sınıfı tanımladık ve SubscriptionSearchQuery sınıfındaki tüm alanları bu sınıfın içerisine de yazdık. Tüm alanları kopyalama işlemi sizi rahatsız ettiyse normal. İlerleyen kısımlarda bu kısımları da refactor edeceğiz.

Builder sınıfında ilk dikkatinizi çekmesi gereken nokta, private constructor sahibi olması. Yani SubscriptionSearchQuery sınıfının dışından new anahtar kelimesi ile bu sınıfın nesnesi türetilemez. Onun yerine, SubscriptionSearchQuery içerisindeki builder() static metodu ile istenilen yerden bir Builder nesnesi alabileceğiz.

İkinci önemli nokta ise Builder sınıfının tüm setter metodlarının dönüş tipinin Builder olması ve her metodun Builder nesnesi dönmesi. Bu da Builder‘ı kullanarak SubscriptionSearchQuery nesnesi üretmeye çalışan kişinin çok işine yarayacak.

Üçüncü önemli nokta, Builder sınıfının içindeki build() metodu. Bu metod artık Builder sınıfı ile işimiz bittiğinde ve SubscriptionSearchQuery nesnesini oluşturmak istediğimizde çağıracağımız metod.

Son önemli nokta da SubscriptionSearchQuery sınıfındaki constructor‘ı private yapmış olmamız. Böylece Builder sınıfının build() metodu dışında kimse SubscriptionSearchQuery nesnesi türetemeyecek. Bu constructor kısaca bir Builder nesnesini parametre olarak alıyor ve üzerindeki tüm alanları kendisine kopyalıyor.

Aşağıdaki kod bu Builder sınıfının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

SubscriptionSearchQuery query = SubscriptionSearchQuery.builder()
    .subscriptionId(1231231L).serviceId(123123L).customerId(123123L)
    .createDateAfter(new Date()).createDateBefore(new Date())
    .endDateBefore(new Date())
    .lastRenewalDateAfter(new Date()).lastRenewalDateBefore(new Date())
    .nextRenewalDateAfter(new Date()).nextRenewalDateBefore(new Date())
    .renewedMoreThan(12)
    .status(Sets.newHashSet(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED))
    .offset(0).limit(20)
    .build();

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService.searchSubscriptions(query);

Önce SubscriptionSearchQuery sınıfının static bir metodu olan builder() metodunu çağırarak bir Builder nesnesi türettik. Daha sonra Builder nesnesi üzerindeki tüm setter metodları çağırdık ve en sonunda da Builder sınıfının build() metodunu çağırarak verdiğimiz değerler ile SubscriptionSearchQuery nesnesi oluşmasını sağladık.

5. Builder Pattern ile Zorunlu Parametrelerin Ayrılması

Yukarıdaki çirkin örneklerden birisinde kurguladığımız zorunlu parametreler senaryosunu düşünelim. Örneğin offset, limit, createDateAfter ve createDateBefore parametreleri yine zorunlu olsun. Yani bu alanlara ait setter metodlar Builder nesnesi üzerinde çağırılmak zorunda. Bunu basitçe SubscriptionSearchQuery.builder() metoduna bu parametreleri yazarak yapabiliriz ama böyle yapmak istemiyoruz. Setter metodlarımız olsun ama çağırılmadıklarında build metodundan Exception fırlatalım? Bu da güzel bir karar değil. Yazının girişinde referans verdiğim "Builder pattern with a twist" yazısı tam olarak içine düştüğümüz bu duruma değiniyor.

Önce SubscriptionSearchQuery sınıfını nasıl değiştirdiğimizi bir görelim. Sonra kodu birlikte inceleyelim.

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import com.asosyalbebe.blog.builderpattern.Subscription.SubscriptionStatus;

import java.util.Date;
import java.util.Set;

public class SubscriptionSearchQuery {
  private Long id;
  private Long serviceId;
  private Long customerId;
  private Date createDateAfter;
  private Date createDateBefore;
  private Date endDateBefore;
  private Date lastRenewalDateAfter;
  private Date lastRenewalDateBefore;
  private Date nextRenewalDateAfter;
  private Date nextRenewalDateBefore;
  private Integer renewedMoreThan;
  private Set<SubscriptionStatus> status;
  private int offset;
  private int limit;

  private SubscriptionSearchQuery(Builder builder) {
    this.id = builder.id;
    this.serviceId = builder.serviceId;
    this.customerId = builder.customerId;
    this.createDateAfter = builder.createDateAfter;
    this.createDateBefore = builder.createDateBefore;
    this.endDateBefore = builder.endDateBefore;
    this.lastRenewalDateAfter = builder.lastRenewalDateAfter;
    this.lastRenewalDateBefore = builder.lastRenewalDateBefore;
    this.nextRenewalDateAfter = builder.nextRenewalDateAfter;
    this.nextRenewalDateBefore = builder.nextRenewalDateBefore;
    this.renewedMoreThan = builder.renewedMoreThan;
    this.status = builder.status;
    this.offset = builder.offset;
    this.limit = builder.limit;
  }

  public static Pagination builder() {
    return new Builder();
  }

  /* Getters */

  public static class Builder implements CreateDateInterval, Pagination, OptionalParameters {
    private Long id;
    private Long serviceId;
    private Long customerId;
    private Date createDateAfter;
    private Date createDateBefore;
    private Date endDateBefore;
    private Date lastRenewalDateAfter;
    private Date lastRenewalDateBefore;
    private Date nextRenewalDateAfter;
    private Date nextRenewalDateBefore;
    private Integer renewedMoreThan;
    private Set<SubscriptionStatus> status;
    private int offset;
    private int limit;

    private Builder() {
      // Hide constructor from outside of SubscriptionSearchQuery
    }

    public OptionalParameters subscriptionId(Long id) {
      this.id = id;
      return this;
    }

    public OptionalParameters serviceId(Long serviceId) {
      this.serviceId = serviceId;
      return this;
    }

    public OptionalParameters customerId(Long customerId) {
      this.customerId = customerId;
      return this;
    }

    public OptionalParameters endDateBefore(Date endDateBefore) {
      this.endDateBefore = endDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters lastRenewalDateAfter(Date lastRenewalDateAfter) {
      this.lastRenewalDateAfter = lastRenewalDateAfter;
      return this;
    }

    public OptionalParameters lastRenewalDateBefore(Date lastRenewalDateBefore) {
      this.lastRenewalDateBefore = lastRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters nextRenewalDateAfter(Date nextRenewalDateAfter) {
      this.nextRenewalDateAfter = nextRenewalDateAfter;
      return this;
    }

    public OptionalParameters nextRenewalDateBefore(Date nextRenewalDateBefore) {
      this.nextRenewalDateBefore = nextRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters renewedMoreThan(Integer renewedMoreThan) {
      this.renewedMoreThan = renewedMoreThan;
      return this;
    }

    public OptionalParameters status(Set<SubscriptionStatus> status) {
      this.status = status;
      return this;
    }

    public CreateDateInterval pagination(int offset, int limit) {
      this.offset = offset;
      this.limit = limit;
      return this;
    }

    public OptionalParameters createDate(Date after, Date before) {
      this.createDateAfter = after;
      this.createDateBefore = before;
      return this;
    }

    public SubscriptionSearchQuery build() {
      return new SubscriptionSearchQuery(this);
    }
  }

  public interface Pagination {
    CreateDateInterval pagination(int offset, int limit);
  }

  public interface CreateDateInterval {
    OptionalParameters createDate(Date after, Date before);
  }

  public interface OptionalParameters {
    OptionalParameters subscriptionId(Long id);

    OptionalParameters serviceId(Long serviceId);

    OptionalParameters customerId(Long customerId);

    OptionalParameters endDateBefore(Date endDateBefore);

    OptionalParameters lastRenewalDateAfter(Date lastRenewalDateAfter);

    OptionalParameters lastRenewalDateBefore(Date lastRenewalDateBefore);

    OptionalParameters nextRenewalDateAfter(Date nextRenewalDateAfter);

    OptionalParameters nextRenewalDateBefore(Date nextRenewalDateBefore);

    OptionalParameters renewedMoreThan(Integer renewedMoreThan);

    OptionalParameters status(Set<SubscriptionStatus> status);

    SubscriptionSearchQuery build();
  }
}

Builder sınıfından sonra Pagination, CreateDateInterval ve OptionalParameters adında 3 adet interface tanımı yaptık. Bu interface‘lerin hepsi Builder sınıfı tarafından implement ediliyor.

SubscriptionSearchQuery.builder() metodunun dönüş tipini Pagination yaptık. Aslında yine Builder sınıfının bir nesnesini dönüyor fakat metodu çağıran kişi kendisine Pagination nesnesi gelmiş gibi görüyor. Bu sayede method chain yaparken elimize gelen ilk nesnenin üzerinde sadece pagination(int offset, int limit) metodu bulunuyor. Mecburen bu metodu çağırıyoruz, böylece offset ve limiti belirtmiş oluyoruz. pagination(int, int) metodunun dönüş tipi ise CreateDateInterval. Yani offset ve limiti belirttikten sonra bize dönen nesnede sadece createDate(Date after, Date before) metodu var, yani sadece aboneliğin oluşturulma tarih aralığını girebiliyoruz. Bu createDate(Date, Date) metodunun dönüş tipi ise OptionalParameters. Bu interface üzerindeki tüm metodlar OptionalParameters türünde dönüş yapıyor ta ki build() metoduna kadar.

Kurduğumuz bu yapı sayesinde Builder üzerinde önce offset ve limit‘in, sonra da createDateAfter ve createDateBefore parametrelerinin doldurulmasını sağlamış olduk. Zorunlu olmayan parametrelerden ise istenildiği kadarı doldurulabilir.

Bu yapının da kullanımı aşağıdaki gibi:

SubscriptionSearchQuery query = SubscriptionSearchQuery.builder()
    .pagination(0, 20)
    .createDate(new Date(), new Date())
    .subscriptionId(1231231L).serviceId(123123L).customerId(123123L)
    .endDateBefore(new Date())
    .lastRenewalDateAfter(new Date()).lastRenewalDateBefore(new Date())
    .nextRenewalDateAfter(new Date()).nextRenewalDateBefore(new Date())
    .renewedMoreThan(12)
    .status(Sets.newHashSet(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED))
    .build();

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService.searchSubscriptions(query);

6. Refactoring

SubscriptionSearchQuery nesnesi oluşturabilmek için güzele yakın bir arayüz tasarlamış olduk. Bu blog yazısının amacı temiz kod yazımının özendirilmesi olduğu için, yapılabilecek birkaç geliştirmeyi de es geçmek istemedim.

Mesela zorunlu parametreleri alırken offset ve limit parametrelerinin setter metodlarını bire düşürerek güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. createDate(Date,Date) metodunda ise abonelik oluşturma tarihi için ayrı ayrı girmekte olduğumuz iki parametreyi birleştirdik. Bunu tarih aralığı girilen diğer metodlara da uyarlayabiliriz. Böylece Builder nesnesi üzerinden de fazladan iki metod atabiliriz.

Ek olarak, her ne kadar SubscriptionSearchQuery sınıfı Set<SubscriptionStatus> nesnesi tutuyor olsa da, Builder sınıfının setter metodunda biz kullanıcıdan Set nesnesi beklemek zorunda değiliz. Java’daki varargs yapısını kullanarak bu metodu istenildiği kadar SubscriptionStatus geçilebilir hale getirebiliriz. Metodu çağıran kişiyi de Set nesnesi oluşturmaya zorlamamış oluruz.

Ayrıca Builder sınıfı üzerinde SubscriptionSearchQuery sınıfının tüm alanlarının kopyasını tuttuğumuzu hatırlarsınız. Bazı sınıfların Builder‘larını tasarlarken bu şekilde yapmak zorunda kalabilirsiniz ama SubscriptionSearchQuery çok basit bir sınıf olduğu için, burada Builder sınıfımızı da basitleştirebiliriz. Builder sınıfının içinde SubscriptionSearchQuery nesnesi oluşturacağız ve setter metodlar onun üzerinde işlem yapacaklar. build() metodu da içerde tutulan SubscriptionSearchQuery nesnesini dönecek. Bunun en büyük dezavantajı aynı Builder nesnesi ikinci defa kullanıldığında yeni bir SubscriptionSearchQuery türetmek yerine aynı nesne referansını dönmesi, yani aynı özelliklerde farklı nesneler üretmeye çalıştığınızda her seferinde yeniden Builder tanımlamanız gerekmesi. Eğer bu sizin durumunuzda bir dezavantaj olmayacaksa, kodun temiz olması açısından bunu şekilde yazmayı tercih edebilirsiniz.

Anlattığım tüm bu işlemler aşağıdaki kodda mevcuttur.

package com.asosyalbebe.blog.builderpattern;

import com.asosyalbebe.blog.builderpattern.Subscription.SubscriptionStatus;
import com.google.common.collect.Sets;

import java.util.Date;
import java.util.Set;

public class SubscriptionSearchQuery {
  private Long id;
  private Long serviceId;
  private Long customerId;
  private Date createDateAfter;
  private Date createDateBefore;
  private Date endDateBefore;
  private Date lastRenewalDateAfter;
  private Date lastRenewalDateBefore;
  private Date nextRenewalDateAfter;
  private Date nextRenewalDateBefore;
  private Integer renewedMoreThan;
  private Set<SubscriptionStatus> status;
  private int offset;
  private int limit;

  private SubscriptionSearchQuery() {
    // Prevent constructing without builder
  }

  public static Pagination builder() {
    return new Builder();
  }

  /* Getters */

  public static class Builder implements CreateDateInterval, Pagination, OptionalParameters {
    private SubscriptionSearchQuery delegate;

    private Builder() {
      // Hide constructor from outside of SubscriptionSearchQuery
    }

    public OptionalParameters subscriptionId(Long id) {
      delegate.id = id;
      return this;
    }

    public OptionalParameters serviceId(Long serviceId) {
      delegate.serviceId = serviceId;
      return this;
    }

    public OptionalParameters customerId(Long customerId) {
      delegate.customerId = customerId;
      return this;
    }

    public OptionalParameters endDateBefore(Date endDateBefore) {
      delegate.endDateBefore = endDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters lastRenewalDate(Date lastRenewalDateAfter, Date lastRenewalDateBefore) {
      delegate.lastRenewalDateAfter = lastRenewalDateAfter;
      delegate.lastRenewalDateBefore = lastRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters nextRenewalDate(Date nextRenewalDateAfter, Date nextRenewalDateBefore) {
      delegate.nextRenewalDateAfter = nextRenewalDateAfter;
      delegate.nextRenewalDateBefore = nextRenewalDateBefore;
      return this;
    }

    public OptionalParameters renewedMoreThan(Integer renewedMoreThan) {
      delegate.renewedMoreThan = renewedMoreThan;
      return this;
    }

    public OptionalParameters status(SubscriptionStatus... statuses) {
      delegate.status = Sets.newHashSet(statuses);
      return this;
    }

    public CreateDateInterval pagination(int offset, int limit) {
      delegate.offset = offset;
      delegate.limit = limit;
      return this;
    }

    public OptionalParameters createDate(Date after, Date before) {
      delegate.createDateAfter = after;
      delegate.createDateBefore = before;
      return this;
    }

    public SubscriptionSearchQuery build() {
      return this.delegate;
    }
  }

  public interface Pagination {
    CreateDateInterval pagination(int offset, int limit);
  }

  public interface CreateDateInterval {
    OptionalParameters createDate(Date after, Date before);
  }

  public interface OptionalParameters {
    OptionalParameters subscriptionId(Long id);

    OptionalParameters serviceId(Long serviceId);

    OptionalParameters customerId(Long customerId);

    OptionalParameters endDateBefore(Date endDateBefore);

    OptionalParameters lastRenewalDate(Date lastRenewalDateAfter, Date lastRenewalDateBefore);

    OptionalParameters nextRenewalDate(Date nextRenewalDateAfter, Date nextRenewalDateBefore);

    OptionalParameters renewedMoreThan(Integer renewedMoreThan);

    OptionalParameters status(SubscriptionStatus... status);

    SubscriptionSearchQuery build();
  }
}

Refactor edilmiş SubscriptionSearchQuery sınıfının nesnesi de aşağıdaki gibi oluşturuluyor:

SubscriptionSearchQuery query = SubscriptionSearchQuery.builder()
    .pagination(0, 20)
    .createDate(new Date(), new Date())
    .subscriptionId(1231231L).serviceId(123123L).customerId(123123L)
    .endDateBefore(new Date())
    .lastRenewalDate(new Date(), new Date())
    .nextRenewalDate(new Date(), new Date())
    .renewedMoreThan(12)
    .status(SubscriptionStatus.ACTIVE, SubscriptionStatus.SUSPENDED)
    .build();

SearchResult<Subscription> subscriptions = subscriptionService.searchSubscriptions(query);

Kapanış

2015 yılının Temmuz ayından beri bloga yazmadığımı farkettim ve sebebi düşününce belli. Nişan ve evlilik sürecindeyim o vakitten beridir kendimi anca toparlayabildim. Eskiden sene atladığım hiç olmamıştı fakat 2016 yılında hiçbir şey yazmayarak bir ilki başarmışım :)

Bu yazıda birçok kod gördük birçok elementi tanıdık. Hatamız olduysa affola. Kelime/terim hatalarım varsa her zaman yorum yaparak beni düzeltebilirsiniz, lütfen düzeltin.

İş hayatına başladığım 2012 yılından bu zamana geçirdiğim değişimlerden birisi de artık temiz kod yazmaya çalışma takıntım var. Bu sebeple artık benden bu tarz blog yazıları da görebilirsiniz ama bunun da sözünü veremiyorum, yine 1 senelik bir ara vermek durumunda kalırsam, 1 sene sonraya kim öle kim kala :)

Bir sonraki yazıma kadar kodlarınızı temiz yazın gözünüzü seveyim.