PHP yazarken en çok vaktimizi alan şeylerden birisi formlardan gelen verileri doğrulamaktır. POST, GET veya REQUEST, veri hangi method ile geliyor olursa olsun, bizim kullanıcı bu alanı doldurmuş mu, veya veriyi gönderen sayfada böyle bir alan var mı diye kontrol etmemiz gerekir. Bunun için de gelmesi ihtimali olan her değişken için tek tek isset() methodunu kullanırız.

Örneğin:

if( isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']) ) {
  // işlemler...
}

Veya biraz daha kısa bir şekilde:

if( isset($_POST['username'], $_POST['password']) ) {
  // işlemler...
}

Şimdi bu işlemi biraz daha kısaltacak bir fonksiyonu tozlu kod kütüphanemden çıkarıp sizlerle paylaşıyorum. Bu fonksiyon sayesinde birden fazla isset() yazmaktan, veya birden fazla $_POST yazmaktan kurtulacağız.

function post_isset() {
  $args = func_get_args();

  foreach($args as $arg) {
   if( !isset($_POST[$arg]) ) {
     return false;
   }
  }

  return true;
}

Fonksiyon, ona parametre olarak gönderdiğimiz her indexin $_POST dizisinde var olup olmadığına bakar ve bir tanesi bile yoksa false return eder. Mantık olarak basit, pratikte çok işe yarayan bir fonksiyon. Kullanırken de uzun uzun $_POST['index'] yazmak yerine sadece ‘index’ yazıyoruz parametre olarak. Örneğin:

if( post_isset('username', 'password') ) {
  // işlemler...
}

Aynı fonksiyonu $_GET ve $_REQUEST dizilerinin kontrolü için de yazabiliriz:

function get_isset() {
  $args = func_get_args();

  foreach($args as $arg) {
   if( !isset($_GET[$arg]) ) {
     return false;
   }
  }

  return true;
}
function request_isset() {
  $args = func_get_args();

  foreach($args as $arg) {
   if( !isset($_REQUEST[$arg]) ) {
     return false;
   }
  }

  return true;
}

Şu linkte de önceden yazmış olduğum örnek bir kodlama bulunuyor belki işe yarar: http://codepad.org/fW5cgban

Bu kısa yazımız da bu kadar. Yeri geldikçe kütüphanemden faydalı, basit fonksiyonlar aktaracağım. İşinize yaradıysa ne mutlu canlar!