Bu yazıda birden fazla sınıfın log yazdığı bir log dosyasında spesifik bir HTTP isteğine ait logları nasıl buluruz sorusuna kolay uygulanabilir bir cevap paylaşacağım.

Problemi doğuran şey sistemdeki aynı methodlara aynı anda birden fazla istek geldiğinde logların birbirine karışması ve hangi logun hangi isteğe ait olduğunun anlaşılamaması.

Çözüm; sisteme gelen her HTTP isteği için unique bir string oluşturacağız ve bu değerin bu istek boyunca tüm loglarda görünmesini sağlayacağız. Bunu amele gibi elimizle her log statement’a eklemek yerine SLF4J’nin MDC (Mapped Diagnostic Context) yöntemini kullanacağız.

Dilerseniz bu yazıdaki örnek uygulamaya aşağıdaki github adresimden ulaşabilirsiniz:

Github: Slf4j MDC Kullanarak Log Takibini Kolaylaştırma

Demo Uygulamanın Oluşturulması

Öncelikle bu yazı için ufak bir Spring Boot demo uygulaması geliştirdim. Intellij Idea’da projeyi yaratırken Gradle seçmeyi unuttuğum için Maven projesi olarak yaratıldı. O sebeple pom.xml dosyasını paylaşıyorum:

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.2.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.serdarkuzucu</groupId>
  <artifactId>mdc-demo</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>mdc-demo</name>
  <description>MDC Demo Project</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

MdcDemoApplication.java

Spring Boot uygulamasını ayağa kaldıran main methodu içeren sınıf.

package com.serdarkuzucu.mdcdemo;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MdcDemoApplication {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(MdcDemoApplication.class, args);
  }
}

RandomNumberService.java

Random sayı üreten ve bir miktar log üreten bir sınıf.

package com.serdarkuzucu.mdcdemo.service;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.Random;

/**
 * @author Serdar Kuzucu
 */
@Service
public class RandomNumberService {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(RandomNumberService.class);

  public Number generateRandomNumber() {
    final int randomNumber = new Random().nextInt();
    LOG.info("generated random number is {}", randomNumber);
    return randomNumber;
  }
}

RandomNumberController.java

/random-number URL’ine gelen istekleri cevaplayacak olan controller. Bir miktar log üretecek, RandomNumberService sınıfına çağrı yapacak. Bu sayede istek attığımızda iki farklı sınıfın log yazmasını göreceğiz.

package com.serdarkuzucu.mdcdemo.controller;

import com.serdarkuzucu.mdcdemo.service.RandomNumberService;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * @author Serdar Kuzucu
 */
@RestController
public class RandomNumberController {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(RandomNumberController.class);

  private final RandomNumberService randomNumberService;

  @Autowired
  public RandomNumberController(RandomNumberService randomNumberService) {
    this.randomNumberService = randomNumberService;
  }

  @GetMapping("random-number")
  public Map<String, Number> getRandomNumber() {
    LOG.info("RandomNumberController.getRandomNumber invoked");

    final Number randomNumber = randomNumberService.generateRandomNumber();
    LOG.info("randomNumber={}", randomNumber);

    final Map<String, Number> responseBody = new HashMap<>();
    responseBody.put("value", randomNumber);

    LOG.info("RandomNumberController.getRandomNumber result={}", responseBody);
    return responseBody;
  }
}

application.properties

Bu dosyada logging.pattern.console property’sini ezerek Spring Boot’un varsayılan log pattern’ını değiştiriyoruz. Demo için gerek olmayabilir fakat bence böyle loglar daha güzel görünüyor.

logging.pattern.console=%clr(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}){faint} |\
 %clr(%5p) | \
 %clr(%logger{0}){cyan} \
 %clr(:){faint} \
 %m%n

Uygulamayı çalıştırıp tarayıcımızda http://localhost:8080/random-number URL’ini açarsak, loglarda şunların çıktığını göreceğiz:

2019-02-13 01:17:36.582 | INFO | RandomNumberController : RandomNumberController.getRandomNumber invoked
2019-02-13 01:17:36.582 | INFO | RandomNumberService : generated random number is 773800082
2019-02-13 01:17:36.583 | INFO | RandomNumberController : randomNumber=773800082
2019-02-13 01:17:36.583 | INFO | RandomNumberController : RandomNumberController.getRandomNumber result={value=773800082}

Aynı anda bu satırlardan yüzlerce karışık sırada log dosyasında olduğunu düşünelim. Birbirinden ayırt etmekte zorlanırdık.

MDC Yönteminin Uygulanması

Öncelikle bu işe bir isim verelim. Biz ürettiğimiz bu unique string’e şirkette log takip kodu diyoruz. Kodun içerisinde logTrackId olarak kullanacağım. Şimdi logTrackId üreten LogTrackIdGenerator arayüzünü ve UUIDLogTrackIdGenerator sınıfını yazalım:

LogTrackIdGenerator.java

“Program to interfaces, not implementations” paradigmasına bağlı kalarak logTrackId üreten bir interface tasarlıyoruz:

package com.serdarkuzucu.mdcdemo.util;

/**
 * @author Serdar Kuzucu
 */
public interface LogTrackIdGenerator {
  String generate();
}

UUIDLogTrackIdGenerator.java

LogTrackIdGenerator interface’i için UUID üretip içindeki tire (-) karakterini silen bir implementasyon yazıyoruz.

package com.serdarkuzucu.mdcdemo.util;

import org.springframework.stereotype.Component;

import java.util.UUID;

/**
 * Generates a random UUID without hyphens
 *
 * @author Serdar Kuzucu
 */
@Component
public class UUIDLogTrackIdGenerator implements LogTrackIdGenerator {
  @Override
  public String generate() {
    return UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "");
  }
}

LogTrackIdGeneratingFilter.java

Bir adet javax.servlet.Filter implementasyonu yazıyoruz ve üzerine @Component annotation’ını ekliyoruz. Bu şekilde annotate ettiğimiz sınıflar Spring Boot tarafından otomatik olarak taranıp bean olarak ayağa kaldırılır. Üstüne üstlük Filter türünde olduğu için Spring Boot bu bean’i tüm HTTP isteklerinin önüne filtre olarak yerleştirir. Yani sunucuya gelen tüm istekler doFilter methodundan geçer.

package com.serdarkuzucu.mdcdemo.filter;

import com.serdarkuzucu.mdcdemo.util.LogTrackIdGenerator;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.slf4j.MDC;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import javax.servlet.*;
import java.io.IOException;

/**
 * @author Serdar Kuzucu
 */
@Component
public class LogTrackIdGeneratingFilter implements Filter {
  private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(LogTrackIdGeneratingFilter.class);
  private static final String LOG_TRACK_ID_MDC_KEY = "logTrackId";

  private final LogTrackIdGenerator logTrackIdGenerator;

  @Autowired
  public LogTrackIdGeneratingFilter(LogTrackIdGenerator logTrackIdGenerator) {
    this.logTrackIdGenerator = logTrackIdGenerator;
  }

  @Override
  public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException {
    final String logTrackId = logTrackIdGenerator.generate();
    MDC.put(LOG_TRACK_ID_MDC_KEY, logTrackId);

    LOG.debug("Log track id {} generated", logTrackId);

    try {
      filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse);
    } finally {
      MDC.remove(LOG_TRACK_ID_MDC_KEY);
    }
  }
}

doFilter methodunun içerisinde LogTrackIdGenerator aracılığıyla ürettiğimiz log takip kodunu org.slf4j.MDC sınıfının statik bir methodu olan put methoduna verdik. MDC, ThreadLocal üzerinde duran bir Map gibi çalışır. Yani bu veri yapısına bir bilgi girerken bir key kullanırız. Log takip kodu için logTrackId keyini kullandım. Daha sonra application.properties dosyasında log pattern’ine bu keyi gireceğiz.

filterChain.doFilter çağırarak HTTP isteğini bizden sonra çalışacak olan filtreler varsa onlara veya doğrudan isteği karşılayacak olan Servlet’e gönderiyoruz. Bu esnada geliştirdiğimiz RandomNumberController da tetiklenmiş oluyor. Daha sonra ThreadLocal içerisine attığımız MDC değeri Thread’in üzerinde kalmasın diye MDC.remove(key) çağırıyoruz.

application.properties

logTrackId keyi ile MDC üzerine yerleştirdiğimiz veriyi log pattern’ine eklemek için, application.properties dosyasında herhangi bir yere %X{logTrackId:-none} ekliyoruz. :-none kısmı isteğe bağlı olarak eklenmeyebilir de. MDC’nin içinde log takip kodu olmadığı zamanlarda loga “none” yazmasını sağlıyor. Benim application.properties dosyam aşağıdaki gibi:

logging.pattern.console=%clr(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}){faint} |\
 %clr(%5p) | \
 %clr(%X{logTrackId:-none}) | \
 %clr(%logger{0}){cyan} \
 %clr(:){faint} \
 %m%n

Uygulamayı çalıştırıp tarayıcımızda http://localhost:8080/random-number URL’ini açarsak, loglarda şunların çıktığını göreceğiz:

2019-02-13 01:37:55.357 | INFO | 95e3e1b5dea0427197e7ef78cf42e416 | RandomNumberController : RandomNumberController.getRandomNumber invoked
2019-02-13 01:37:55.357 | INFO | 95e3e1b5dea0427197e7ef78cf42e416 | RandomNumberService : generated random number is -916135574
2019-02-13 01:37:55.357 | INFO | 95e3e1b5dea0427197e7ef78cf42e416 | RandomNumberController : randomNumber=-916135574
2019-02-13 01:37:55.357 | INFO | 95e3e1b5dea0427197e7ef78cf42e416 | RandomNumberController : RandomNumberController.getRandomNumber result={value=-916135574}

Gördüğünüz gibi logTrackId=95e3e1b5dea0427197e7ef78cf42e416 değeri üretildi ve bu işleme ait tüm log satırlarında yazdığı görüldü.

MDC ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Sorularınız olursa aşağıdaki yorum formunu dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Sizin de MDC ile ilgili farklı kullanım senaryolarınız varsa duymak isterim.