Java’da Swing uygulamalarında, kullanıcı arayüzündeki elementlerde değişiklik yapmak ve bu arayüzden gelen eventleri dinlemek için tek thread kullanılır. Bu thread’e “event dispatch thread” ismini vermişler. Bu thread’in içinde uzun sürecek bir işlem yapmayı şiddetle önermiyoruz çünkü bu thread’in kilitlenmesi kullanıcı arayüzünün kilitlenmesi anlamına geliyor.

Basit bir uygulama ile bu durumu hemen test edebiliriz. Örneğin iki butonlu bir pencere geliştirelim ve butonun birisine tıklanınca uzun bir işlem gerçekleştirelim. Bu işlem gerçekleşirken diğer butona tıklanamadığına, pencerenin kapatılamadığına, yani kullanıcı arayüzünün tamamen kilitlendiğine şahit olacağız.

package com.asosyalbebe.swing;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

public class TwoButtonFrame extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private JButton longTaskButton = new JButton("Difficult Task");
  private JButton shortTaskButton = new JButton("Easy Task");
  private JLabel label = new JLabel("Task Status: Not Run");

  public TwoButtonFrame() {
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(new Dimension(200, 200));

    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
    panel.add(longTaskButton);
    panel.add(shortTaskButton);
    panel.add(label);
    setContentPane(panel);

    longTaskButton.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // runs in event dispatcher thread
        try {
          // assume that we are running a job for 10 seconds
          Thread.sleep(10000);
          label.setText("Task Status: Run");
        } catch (InterruptedException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
      }
    });

    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {
    TwoButtonFrame frame = new TwoButtonFrame();
    frame.setVisible(true);
  }
}

Kodu çalıştırıp ekrandaki ilk butona tıklarsanız, arayüzün kilitlendiğini göreceksiniz.

Yeni Thread Yaratmak

Şimdi butona tıklayınca çalışan ve uzun süren bu işlemi event dispatcher thread içerisinden başka bir thread’e taşıyabiliriz. Böylece kullanıcı arayüzünün kitlenmemesini sağlar, olumsuz kullanıcı deneyimini ortadan kaldırırız. Yapmamız gereken, butona tıklama eventinin kodumuza ilk düştüğü yerde bir thread yaratıp yapılacak işlemi bu thread’e yaptırmak.

package com.asosyalbebe.swing;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

public class TwoButtonFrame extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private JButton longTaskButton = new JButton("Difficult Task");
  private JButton shortTaskButton = new JButton("Easy Task");
  private JLabel label = new JLabel("Task Status: Not Run");

  public TwoButtonFrame() {
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(new Dimension(200, 200));

    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
    panel.add(longTaskButton);
    panel.add(shortTaskButton);
    panel.add(label);
    setContentPane(panel);

    longTaskButton.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // runs in new thread:
        Thread thread = new Thread() {
          @Override
          public void run() {
            try {
              // assume that we are running a job for 10 seconds
              Thread.sleep(10000);
              label.setText("Task Status: Run");
            } catch (InterruptedException e1) {
              e1.printStackTrace();
            }
          }
        };
        thread.start();
      }
    });

    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {
    TwoButtonFrame frame = new TwoButtonFrame();
    frame.setVisible(true);
  }
}

Yukarıdaki kod sorunumuzu önemli bir ölçüde çözdü. Lakin bir büyük hata yaptık. Event dispatcher thread dışında başka bir thread üzerinden bir arayüz elementine(label) müdahale ettik. Yukarıda yarattığımız thread’in içerisinde label.setText("Task Status: Run") kodunu çağırmak bu proje için bir sorun teşkil etmeyebilir fakat büyük sistemler için büyük bir sorundur. Çünkü arayüz elemanlarının sadece arayüz thread’i tarafından değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde birden fazla threadin aynı anda modifikasyonu bu eleman üzerinde istemeyeceğimiz bir datanın görünmesine sebep olabilir.

Bir Thread’den Arayüz Thread’ine İstekte Bulunmak

Yukarıda belirttiğim sorunun çözümü için Swing bize şık bir yöntem sunuyor. Bu sayede arayüz thread’inde yapılması gereken işi arayüz thread’ine gönderebiliyoruz. Kod örneğimizi yine gösterelim.

package com.asosyalbebe.swing;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.SwingUtilities;

public class TwoButtonFrame extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private JButton longTaskButton = new JButton("Difficult Task");
  private JButton shortTaskButton = new JButton("Easy Task");
  private JLabel label = new JLabel("Task Status: Not Run");

  public TwoButtonFrame() {
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(new Dimension(200, 200));

    JPanel panel = new JPanel(new FlowLayout());
    panel.add(longTaskButton);
    panel.add(shortTaskButton);
    panel.add(label);
    setContentPane(panel);

    longTaskButton.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // runs in new thread:
        Thread thread = new Thread() {
          @Override
          public void run() {
            try {
              // assume that we are running a job for 10 seconds
              Thread.sleep(10000);
              SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                  // this line will be run by event dispatcher thread
                  label.setText("Task Status: Run");
                }
              });
            } catch (InterruptedException e1) {
              e1.printStackTrace();
            }
          }
        };
        thread.start();
      }
    });

    setLocationRelativeTo(null);
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        // Application startup code also must be in event dispatcher thread
        TwoButtonFrame frame = new TwoButtonFrame();
        frame.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

Yukarıdaki kod örneğinde gördüğümüz gibi, SwingUtilities.invokeLater(Runnable r) methodunu kullandık. Bu method, parametre olarak verdiğimiz Runnable objesini event dispatcher thread’inin işlem sırasına(EventQueue) sokuyor. Bu queue’daki işlemler de sırayla event dispatcher thread tarafından çalıştırıldığı için, Runnable objemizin run methodunda yazdığımız kod event dispatcher thread içerisinde çalışmış oluyor. Böylece multithread bir uygulamada arayüz işlemlerinin single thread olmasını sağlamış oluyoruz.

Ayrıca kodda dikkatimizi çekmesi gereken bir ayrıntı daha var. main methodun içerisindeki kodları da event dispatcher thread’e gönderdik. Evet, kullanıcı arayüzünün startup kodunu da bu şekilde çalıştırmamız gerekiyor.

Özet

 1. Uzun süren işlemler event dispatcher thread içerisinde yapılmamalıdır! Ayrı thread kullanılmalıdır.
 2. Arayüz elementlerini modifiye eden işlemlerin event dispatcher thread dışından çağırılmaması gerekiyor.
 3. Event dispatcher thread tarafından çalıştırılmasını istediğimiz işlemleri SwingUtilities.invokeLater(Runnable r) methodunu kullanarak çalıştırıyoruz.

Kaynaklar

 1. Javamex - Threading with Swing
 2. Javamex - Threading with Swing (ctd): SwingUtilities.invokeLater()