Bitwise Operatörler

Geçenlerde öğrendiğim ve bu döneme kadar daha önce hiç karşıma çıkmamış olan bit operatörlerini(Bitwise Operators) ve işlemlerini(Bitwise Operations), bir iki örnek üzerinde anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bit nedir ne değildir?

C gibi Java gibi programlama dillerinde veri türü olarak bizim karşımıza çıkmaz genellikle bitler. Biz genellikle en küçük veri türü olarak byte kullanırız. Mesela C dilinde bir karakter(char) 1 byte yer tutar. Biz biliyoruz ki bir byte da 8 bitten oluşur. Bir bit de bir adet 1 veya 0’dan oluşur. Örnek vermek gerekirse küçük a harfini tutan karakter şu 8 bitten meydana gelir: 01100001

Bunu nasıl bulduğuma daha sonra geleceğiz.

Şimdi bytelar üzerinde bit bit işlemler yapabilmemiz için kullanabileceğimiz operatörlerden birkaç tanesine değineyim.

Symbol Operator
& bitwise AND
| bitwise OR
<< left shift
>> right shift
Sağa Kaydırma(Right Shift)

Bir bit bloğu üzerinde sağa kaydırma işlemi uyguladığımız zaman o blok üzerindeki tüm bitler bir sağ pozisyona geçerler. En sağdaki bit kaybolur, en soldan bir adet 0 eklenir. Örneğin elimizde 4 bitlik ‘1011’ bloğunun olduğunu düşünelim. Bunu bir defa sağa kaydırdığımız zaman elimizdeki blok ‘0101’ olur.

char c = 'a'; // 01100001
char b = c >> 1; // 00110000

Veya yeni bir değişken açmak yerine direk c’nin bitlerini bir birim sağa kaydırmak istiyorsak:

char c = 'a';
c >>= 1;

Bitlerin integer olarak ne anlama geldiğini de anlatalım. Örneğin 01000101 byte’ını integer olarak açalım:

01000101 = 
  = 0x2^7 + 1x2^6 + 0x2^5 + 0x2^4
   + 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0
  = 0x128 + 1x64 + 0x32 + 0x16
   + 0x8 + 1x4 + 0x2 + 1x1
  = 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1
  = 69

Yani bir byte’ı sağa kaydırırsak, onun integer değerini 2’ye bölmüş oluruz.

01000101 = 69
00100010 = 34
Sola Kaydırma(Left Shift)

Bir bit bloğu üzerinde sola kaydırma işlemi uyguladığımız zaman o blok üzerindeki tüm bitler bir sol pozisyona geçerler. En soldaki bit kaybolur, en sağdan bir adet 0 eklenir. Örneğin elimizde 4 bitlik ‘1011’ bloğunun olduğunu düşünelim. Bunu bir defa sola kaydırdığımız zaman elimizdeki blok ‘0110 olur.

char c = 'a'; // 01100001
char b = c << 1; // 11000010

Veya yeni bir değişken açmak yerine direk c’nin bitlerini bir birim sola kaydırmak istiyorsak:

char c = 'a';
c <<= 1;

Bir byte’ı sola kaydırdığımızda, onun integer değerini 2 ile çarpmış oluruz.

01000101 = 69
10001010 = 138
VE Operatörü(Bitwise AND)

İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VE bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır. Birkaç örnek ile:

0000 & 1111 = 0000
1100 & 1010 = 1000
0101 & 1010 = 0000

Bunu &= olarak da kullanabilirsiniz.
Örneğin:

char a = 16; // a = 00010000
char b = 48; // b = 00110000
b &= a; // b = 00010000
VEYA Operatörü(Bitwise OR)

İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VEYA bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır. Birkaç örnek ile:

0000 | 1111 = 1111
1100 | 1010 = 1110
0101 | 1010 = 1111

Bu operatörü |= olarak da kullanabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse:

char a = 16; // a = 00010000
char b = 32; // b = 00100000
b |= a; // b = 00110000

Daha başka birçok operatör var bit işlemleri yapabileceğimiz lakin şimdilik bu kadar anlatıcaklarım. Şimdi biraz örnek problem çözeyim.

Problem 1: Verilen bir karakterdeki (8 bit) tüm bitleri ekrana yazdıralım.
Çözüm 1.1: Bu konu ile ilgili ilk düşündüğüm şey recursive bir fonksiyon yardımı ile karakterin son bitini okuyup, sonra karakteri sağa kaydırmak. Sonra tekrar son biti okuyup, tekrar sağa kaydırmak. 8 defa yaptığımızda bu işlemi, tüm bitleri okumuş olacağız. Lakin sondan başa doğru okuduğumuz için önce okuma işlemini yapacağız, sonra ekrana yazma işlemini. Recursive burada devreye giriyor. Çözüm 1.1 için yazdığım C++ kodunu göstereyim.

#include <iostream>

void printBits(char c, int size=8) {
  if(size == 0) return;
  printBits(c>>1, size-1);
  if( (c&1) ) {
   cout << 1;
  } else {
   cout << 0;
  }
}

int main() {
  printBits('a'); // output: 01100001
  printBits(255); // output: 11111111
  return 0;
}

Çözüm 1.2: Bu yöntemi de üniversitedeki bir asistanımızın yazdığı bir örnek kodu incelerken buldum. Recursive kullanmadan, sırasıyla tüm bitleri, o bite denk gelen biti 1 olan bir byte ile & yaparak bir döngü ile yazdırıyoruz. Bunun için de kullanacağımız byte’lardan oluşan bir integer array’i yarattım. C++ koduna bakalım:

#include <iostream>
void printBits2(char c) {
  int a[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};
  for(int i=0; i<8; i++) {
   if(c & a[i]) {
     cout << 1;
   } else {
     cout << 0;
   }
  }
}

int main() {
  printBits2('a'); // output: 01100001
  printBits2(255); // output: 11111111
}

Problem 2: Elimizde bir ve sıfırlardan oluşan bir string olsun. Bu string’deki 8 adet biti birbirine ekleyip bir byte elde edelim.
Çözüm 2.1: Öncelikle fonksiyonumuz boş bir karakter açacak. Boş karakterden kastım, tüm bitleri sıfır olan bir karakter. Daha sonra bir döngü içerisinde string’i baştan okuyacak, karaktere sondan ekleyecek. Burada anahtar nokta, elimizdeki karaktere sağdan bir bit eklemeden önce onu sola kaydırmak. Böylece sağında bir adet yeni bit oluşturuyoruz ve onu string’den gelen değere göre 1 veya 0 yapıyoruz. Yazdığım C++ kodunu ekleyeyim:

#include <iostream>
char createByte(string s) {
  char rv = 0; // 00000000
  for(int i=0; i<s.length(); i++) {
   rv <<= 1; // Byte'ı sola kaydır.
   if(s[i] == '1') { // Sıradaki bit 1 ise
     rv |= 1; // byte'ın sağına bir ekle.
   }
  }
  return rv;
}

int main() {
  cout << createByte("01100001"); // output: a
  cout << endl;
  cout << createByte("01111000"); // output: x
  cout << endl;
}

Çözüm 2.2: Birinci problemin çözümünde kullandığımız integer dizisini kullanarak farklı bir döngü kurabiliriz mantığından yola çıkınca, böyle bir yöntem ortaya çıkıyor. Boş bir karakter yarattıktan sonra, string’i baştan okuyarak, karşımıza çıkan değeri 1 olan her bit için, integer dizisinde ona karşılık gelen biti 1 olan byte’ı karakterimize OR’luyoruz. Kodu göstereyim:

#include <iostream>
char createByte2(string s) {
  char rv = 0; // 00000000
  int bits[] = {128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1};
  for(int i=0; i<8; i++) {
   if( s[i] == '1' ) {
     rv |= bits[i];
   }
  }
  return rv;
}

int main() {
  cout << createByte2("01100001"); // output: a
  cout << endl;
  cout << createByte2("01111000"); // output: x
  cout << endl;
}

Bu yazı da buraya kadar. Eğer hatalıysam aramayın, yorum yapın, lütfen. İyi programlamalar dilerim efendim.

Yorumlar

 1. Bitwise'ın birçok kullanım alanı var, mesela dosya işlemleri. Dosya sıkıştırma algoritmaları veya şifreleme algoritmalarında bol miktarda bitwise işlem yapılır, datanın bitleri değiştirilir, kısaltılır, farklı işlemler yapılır. Daha birçok yerde kullanılabilir fakat ilk aklıma gelenler bunlar.

 2. Merhaba hocam benim bir sorum olucak. Bu soru kafami cok kurcaladi ve cevabi bulamadım. Bu soruyu rica etsem açıklayıcı anlatım ile yazabilirmisiniz…

  $x=11;
  $y=12;
  $z=13;

  A) $x << 1 & $y
  B) $y >> 1 | $y & $x

  Şimdiden teşekkürler 🙂

 3. Merhaba Osman,

  Öncelikle X, Y ve Z değerlerni teker teker bit dizilerine çevirelim. Sadece son 8 bitlerini yazıyorum.
  x: 00001011;
  y: 00001100;

  A şıkkında X'in tüm bitlerini bir sola kaydırıp Y'nin bitleri ile AND'lememizi istiyor.
  X << 1 : 00010110
  Sonuç: 00010110 & 00001100 = 00000100
  Bu sonuç da sayısal olarak 4 değerine denk geliyor.
  A şıkkının cevabı 4.

  B şıkkında ise Y'nin bitlerini bir sağa kaydırmamızı istiyor ve daha sonra Y ile X'in AND'lenmesinden gelen sonuç ile OR'lamamızı istiyor.
  Y >> 1 : 00000110
  X & Y = 00001011 & 00001100 = 00001000
  00000110 | 00001000 = 00001110
  00001110 değeri sayısal olarak 14 değerine denk geliyor.
  B şıkkının cevabı 14.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir.

 4. var PORTB = " 135" ;
  for( r = 0 ; r < 8 ; r++ ){
  if( PORTB & ( 1 << r ) ){
  //on;
  }else {
  //off;
  }

  PORTB & ( 1 << r ) bu kodu Visual Basic 6.0 da yapmaya çalıştım yapamadım. nasıl yapabilirim acaba

 5. Merhaba Hocam öncelikle yazı için teşekkürler bit manipülasyonu ile toplama işlemi yapmam gerekiyor bu operatörleri anladım da toplama nasıl yapılır yardım edebilirsen çok sevinirim.

 6. 8 bit için değerleri veriyorum.
  ___|__|___|___|___|___|___|___
  128|64| 32| 16| 8| 4| 2| 1

  238 rakamının çözümü şu şekilde olur.
  Umarım anlaşılır.

  _1_|_1|__1|_0_|__1|__1|__1|__0
  128|64| 32| 16| 8| 4| 2| 1

  128+64+32+8+4+2 = 238 olur.

  yani sonuç 1110 1110 olur.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir